Rabobank

Stad en Midden Groningen

Inschrijfmodule Rabobank Clubkas Campagne

Als lokale bank zijn we betrokken bij onze omgeving en versterken we de lokale samenleving in sociaaleconomisch en maatschappelijk opzicht. In het werkgebied van Rabobank Stad en Midden Groningen bruist het van verenigingen en stichtingen die het maatschappelijke, sociale en culturele leven verbeteren. Het ondersteunen van lokale projecten is een van de manieren om onze lokale betrokkenheid bij onze omgeving te tonen. Daarom organiseren wij de Rabobank Clubkas Campagne.

Start van de Rabobank Clubkas Campagne
Dit is de tweede keer dat we de Rabobank Clubkas Campagne organiseren. Jaarlijks stelt onze bank op deze manier een deel van de winst, het coöperatief dividend, beschikbaar als extra ondersteuning aan het lokale verenigingsleven. Onze leden beslissen tussen 11 april en 1 mei 2019 hoe de totale bijdrage wordt verdeeld. Juist in deze tijd, waarin het binnenhalen van financiële middelen steeds moeilijker wordt, is deze bijdrage een extra stimulans om dromen te laten uitkomen.

Tijdens de Rabobank Clubkas Campagne kunnen leden van Rabobank Stad en Midden Groningen hun stem uitbrengen op de verenigingen en stichtingen die zij een warm hart toedragen. Deze stemmen zijn geld waard. Hoe meer stemmen er op een vereniging of stichting uitgebracht worden, des te meer geld deze vereniging of stichting ontvangt. We hebben € 150.000 (incl. btw en schenkingsrecht) te verdelen, dus doe mee!

Heeft u vragen?
Bekijk dan eerst de criteria voor deelname en de veelgestelde vragen.
- Criteria voor deelname
- Veelgestelde vragen Algemeen
- Veelgestelde vragen Lidmaatschap
- Veelgestelde vragen Stemmen
- Veelgestelde vragen Na het stemmen
- Veelgestelde vragen Voorwaarden
Is uw vraag daarna nog niet beantwoord? Neem dan contact op met de afdeling Marketing & Communicatie via communicatie.smg@rabobank.nl.

Schrijf uw club nu in!
Schrijf uw vereniging of stichting nu in via de onderstaande link. De inschrijving is geopend tot en met 15 maart 2019.

Ga verder