Rabobank

Privacy statement

Clubkascampagne.nl respecteert uw privacy en verklaart uw persoonsgegevens vertrouwelijk te zullen behandelen. Clubkascampagne.nl zal uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de geldende wetgeving op dit gebied.

Uw gegevens

Onze opdrachtgevers zijn voornamelijk lokale banken. Uw gegevens zijn bij ons niet bekend tijdens het aanmaken of verwerken van een campagne, deze zijn en blijven bij de opdrachtgever. Wij verstrekken slechts toegangscodes aan onze opdrachtgevers die zij in hun adressenbestand verder verwerken.

Mocht het voor de campagnes van onze opdrachtgever noodzakelijk zijn om persoonlijke gegevens te verzamelen dan zullen deze alleen aan onze opdrachtgevers verstrekt worden. Na afloop van elke campagne worden persoonlijke gegevens verwijderd.

Uw persoonlijke gegevens zullen nooit (commercieel of niet-commercieel) worden overgedragen aan anderen dan onze opdrachtgevers.