Rabobank Clubkas Campagne 2018

De basisgedachte van de campagne is dat leden inspraak krijgen op de verdeling van een gedeelte van de winst van de bank. Deze winst vloeit zo terug naar het lokale verenigingsleven. Rabobank Het Groene Woud Zuid stelt een bedrag van € 100.000 beschikbaar voor de Clubkas Campagne 2018.

De stemperiode voor de Rabobank Clubkas Campagne van 2018 van Rabobank Het Groene Woud Zuid zit erop! Leden van Rabobank Het Groene Woud Zuid hebben hun stem uitgebracht! Met de Clubkas Campagne geeft Rabobank Het Groene Woud Zuid invulling aan de ondersteuning van het verenigingsleven en de stichtingen in het werkgebied, de ruggengraat van onze maatschappij en een zeer belangrijke factor in ons werkgebied.

Via deze link zijn de uitslagen te bekijken.

Deel deze pagina