Wat houdt de Rabobank Clubkas Campagne in?

De basisgedachte van de campagne is dat leden inspraak krijgen op de verdeling van een gedeelte van de winst van de bank. Deze winst vloeit zo terug naar het lokale verenigingsleven. Rabobank Het Groene Woud Zuid stelt een bedrag van € 75.000 beschikbaar voor de Clubkas Campagne 2017.

Leden van Rabobank Het Groene Woud Zuid bepalen! Zij stemmen op de verenigingen en stichtingen die zij een warm hart toedragen. Ieder lid mag vijf stemmen uitbrengen. Deze stemmen zijn geld waard. Hoe meer stemmen er uitgebracht worden, des te meer geld een vereniging of stichting ontvangt. Met de Clubkas Campagne geeft Rabobank Het Groene Woud Zuid invulling aan de ondersteuning van het verenigingsleven en de stichtingen in het werkgebied, de ruggengraat van onze maatschappij en een zeer belangrijke factor in ons werkgebied.

In oktober zijn de leden van Rabobank Het Groene Woud Zuid uitgenodigd om hun stem uit te brengen op hun favoriete verenging of stichting. De stemperiode is voorbij. De uitreiking vond plaats op zaterdag 4 november.

Bekijk hier de Roadshow-film

Deel deze pagina