Rabobank

Eindhoven-Veldhoven

Rabobank Clubkas Campagne
Inschrijfmodule 2018

In het werkgebied van Rabobank Eindhoven-Veldhoven bruist het van verenigingen en stichtingen die het maatschappelijke, sociale en culturele leven verbeteren. Het ondersteunen van het verenigingsleven is een van de manieren om onze lokale betrokkenheid bij onze omgeving te tonen. Daarom organiseren wij de Rabobank Clubkas Campagne.

Start van de Rabobank Clubkas Campagne
Tijdens de Rabobank Clubkas Campagne kunnen leden van Rabobank Eindhoven-Veldhoven hun stem uitbrengen op de verenigingen en stichtingen die zij een warm hart toedragen. Deze stemmen zijn geld waard. Hoe meer stemmen er op een vereniging of stichting uitgebracht worden, des te meer geld deze club ontvangt. Dit jaar hebben we € 175.000,- te verdelen, dus doe mee.

Schrijf uw club nu in!
De inschrijving is geopend tot en met 31 maart 2018. Onze leden beslissen van donderdag 5 april tot en met maandag 30 april 2018 hoe de totale bijdrage wordt verdeeld. Juist in deze tijd, waarin het binnenhalen van financiële middelen steeds moeilijker wordt, is deze bijdrage een extra stimulans om uw wensen in vervulling te laten gaan!

Voorwaarden en veelgestelde vragen
Lees voor inschrijving de voorwaarden en veelgestelde vragen aandachtig door via onderstaande links. Is uw vraag daarna nog niet beantwoord? Ga dan voor meer informatie naar de website www.rabobank.nl/eindhoven-veldhoven of stuur een e-mail naar communicatie.eindhoven-veldhoven@rabobank.nl

• FAQ Algemeen
• FAQ Lidmaatschap
• FAQ Stemmen
• FAQ Voorwaarden

Schrijf uw vereniging of stichting direct in via de link onderaan deze pagina.
Na uw inschrijving ontvangt u meer informatie over het promotiemateriaal dat we beschikbaar stellen.

Registration Module 2018

The catchment area of Rabobank Eindhoven-Veldhoven is home to numerous clubs and foundations that aim to improve society, social and cultural life. Supporting club activities is one of the ways we want to express our local commitment to the community. That is why we are organising the Rabobank Clubkas Campagne.

Start of the Rabobank Clubkas Campagne
During the Rabobank Clubkas Campagne, Rabobank Eindhoven-Veldhoven customers can vote for the clubs and foundations they want to support. These votes have a financial value. The more votes that are cast on a club or foundation, the more money this club receives. This year, there is €175,000 to be distributed, so take part.

Register your club now!
The registration period runs until 31 March 2018. In the period between Thursday 5 April and Monday 30 April 2018, our members decide how the total amount is distributed. In the current climate, where gathering financial means is becoming increasingly difficult, this contribution can be an additional motivating factor to realise your dreams!

Questions?
Use the links below to read the frequently asked questions. We have divided them into different categories. If you have any additional questions, please visit www.rabobank.nl/eindhoven-veldhoven or mail to communicatie.eindhoven-veldhoven@rabobank.nl
• FAQ General
• FAQ Membership
• FAQ Vote
• FAQ Conditions

Use the link below to register your club or foundation directly.
After your registration, you will receive more information about the promotional materials that are available to you.

Ga verder/continue