Rabobank

Assen en Noord-Drenthe

Inschrijfmodule Rabobank Clubkas Campagne 2018

Als lokale bank zijn we betrokken bij onze omgeving en versterken we de lokale samenleving in sociaaleconomisch en maatschappelijk opzicht. In het werkgebied van Rabobank Assen en Noord-Drenthe bruist het van verenigingen en stichtingen die het maatschappelijke, sociale en culturele leven verbeteren. Het ondersteunen van lokale projecten is een van de manieren om onze lokale betrokkenheid bij onze omgeving te tonen. Daarom organiseren wij de Rabobank Clubkas Campagne.

Rabobank Clubkas Campagne
Dit is het vierde jaar dat we de Rabobank Clubkas Campagne organiseren. Jaarlijks stelt onze bank op deze manier een deel van de winst, het coöperatief dividend, beschikbaar als extra ondersteuning aan het lokale verenigingsleven. Onze leden beslissen van dinsdag 4 september tot en met woensdag 19 september 2018 hoe de totale bijdrage wordt verdeeld. Juist in deze tijd, waarin het binnenhalen van financiële middelen steeds moeilijker wordt, is deze bijdrage een extra stimulans om dromen te laten uitkomen.

Tijdens de Rabobank Clubkas Campagne kunnen leden van Rabobank Assen en Noord-Drenthe hun stem uitbrengen op de vereniging(en) of stichting(en) die zij een warm hart toedragen. Deze stemmen zijn geld waard. Hoe meer stemmen er op een vereniging of stichting uitgebracht worden, des te meer geld deze vereniging of stichting ontvangt. Na het uitbrengen van de stemmen wordt het beschikbare bedrag naar rato verdeeld (met een maximum van € 5.000,-). Dit jaar hebben we maar liefst €150.000 (incl. btw en schenkingsrecht) te verdelen, dus doe mee!

Schrijf jouw club uiterlijk 20 augustus in!
De verenigingen/stichtingen die willen deelnemen aan de Rabobank Clubkas Campagne moeten voldoen aan bepaalde voorwaarden. De voorwaarden voor deelname kun je hieronder vinden en tevens vind je meer informatie over de Rabobank Clubkas Campagne op onze website www.rabobank.nl/assen-nd.
Verenigingen/stichtingen die een sponsorcontract hebben met de Rabobank kunnen wel deelnemen. De maximaal mogelijk bijdrage voor deze partijen is wel gelimiteerd tot € 2.500 (inclusief btw). Omdat zij ook al jaarlijks een sponsorbijdrage ontvangen.
Het opgeven van een bestedingsdoel is verplicht. Denk bijvoorbeeld aan het organiseren van activiteiten voor een breder publiek, de aanschaf van (sport- of muziek)materialen of nieuwe tenues of het verduurzamen van kantine of repetitieruimte.

Bekendmaking uitslag
De uitslag wordt op maandag 1 oktober 2018 tijdens de Week van de Coöperatie bekendgemaakt! Hiervoor volgt nog een aparte uitnodiging.

Vragen?
Heb je vragen? Bekijk dan eerst de criteria voor deelname en de veelgestelde vragen.
- Criteria voor deelname
- Veelgestelde vragen Algemeen
- Veelgestelde vragen Lidmaatschap
- Veelgestelde vragen Stemmen
- Veelgestelde vragen Na het stemmen
Veelgestelde vragen Voorwaarden

Is jouw vraag nog niet beantwoord? Neem dan contact op met de afdeling Marketing & Communicatie via communicatie.assen-nd@rabobank.nl.

Promotiemiddelen downloaden?
Nadat de deelname van jouw club is goedgekeurd, kun je de deelname van jouw club gaan promoten met behulp van de door ons beschikbaar gestelde promotiemiddelen. Deze promotiemiddelen kun je downloaden via: www.clubkascampagne.nl/assen-nd/promotiemateriaal.

De inschrijving is geopend tot en met maandag 20 augustus 2018.
Schrijf jouw vereniging of stichting nu in via de onderstaande link.

Ga verder